Başkan

Doç.Dr.

Zelha Altınkaya

Dr.Öğr.Üyesi

Kaan Diyarbakırlıoğlu

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Ali Uğur

Dr.Öğr.Üyesi

Murat Alakel

Dr.Öğr.Üyesi

Necibe Nevra Esentürk

Dr.Öğr.Üyesi

Övgü Kalkan Küçüksolak