Çatışma çözümü disiplinlerarası ve çok aktörlü bir çalışma ve uygulama alanıdır. Siyaset bilimi ve sosyolojinin geleneksel yöntem ve yaklaşımlarının ötesine geçerek, siyasal alandan kültürel alana kadar birçok farklı konuda ortaya çıkan zorluklarla başa çıkabilmek için, disiplinler ve aktörler arasında işbirliğini önermektedir. Çatışma çözümü çatısı altında Merkez tarafından yönetişim, anayasa reformu, demokratikleşme, silahsızlanma, entegrasyon, ekonomi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve geçiş hukuku gibi birçok konu ele alınmaktadır. Merkez, sosyal ve politik çatışmaların çözümünü anlamak ve katkıda bulunmak için teori ve pratik arasındaki engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır. Karşılaştırmalı çalışmalar aracılığıyla uyuşmazlıkların çözümüne yapıcı, yaratıcı ve işbirlikçi yaklaşımları teşvik etme, yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirme, eğitimler düzenleme, araştırma ve kapasite geliştirmeye ilave olarak, politika üretmeye yönelik faaliyetlerle sürdürülebilir barışa katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  

Etiket: #yönetişim #governance #entegrasyon #integration #demokratikleşme #democratization